Sachsenhausen

Sachsenhausen

I årevis har jeg vægret mig ved at tage ud til dette sted, selv om det ligger i S-Bahn-afstand fra Berlin. Men nu havde jeg besøg af en historielærer, som selvfølgelig ville set det.

Det var skræmmende – alene i kraft af al den kreativitet og arkitekttekniske ekspertise, der var anvendt – men også p.g.a. det enorme område, det dækkede.

Som altid kan man dog glæde sig over den også enorme tyske indsats for ‘ Truth and Reconciliation’. Overalt en grundighed og en detaljefylde, når det gælder beskrivelser af arbejdet og af de medicinske eksperimenter – og antallet af ofre!

Interiør!

Det samme oplevede vi, da vi igen dagen før dette besög var forbi Haus der Wannsee Konferenz, hvor planerne for Endlösung blev lagt. Et eksempel: det storhedsvanvid og den magtarrogance, der ligger i faktisk at have planlagt at udrydde ogsaa Storbritanniens jøder – nu var de jo talt op!

Comments are closed.